Web de Lucía

Benvinguts a la web de Lucía

Soc la Lucía de 3rd'ESO de l'assignatura de robòtica i programació de martorell del Pompeu Fabra i faré aquesta web on estaran totes les activitats de classe. Per exemple el mapa d'imatge que mostra un Robot seguidor de linies i les seves parts.

Aqui tens la imatge estàtica del robot

Aqui tens la llista de les coses que farem en aquesta materia quatrimestral

  1. Mapa d'imatge: amb el programa GIMP que és un editor d'imatges no vectorials que permet que quan passo per sobre d'una zona em digui si és una resistencia, condensador, un LED (Light Emitting Diode o Diode Emissor de Llum), un LDR (Light Dependent Resistor o Resistència Depenent de la Llum) , un circuit integrat. La imatge serà de robot seguidor de linies.
  2. Circuit de formula 1 de Holanda, Zandvoort seguint aquestes instruccions
  3. Projecte Arduino Morse: Dibuixarem amb Tinkercad un circuit Arduino i col·locarem un LED i codi. El codi serà de dierents maneres i totes donaran el mateix resultat: SOS i aprendrem com crear instruccions simples, com crear funcions per agrupar-les, com crear arguments en funcions, com utilitzar matrius o arrays. El codi morse i les seves normes els tens a continuació: